REŠENJA ZA PROHODNE KROVOVE

Kada se govori o krovnim hidroizolacijama, prvenstveno se misli na „ravne“ krovove sa podlogom čiji nagib ne prelazi 3 % za prohodne krovne površine, odnosno do 7 % za neprohodne krovne površine.  Hidroizolacija ovakvih krovova zavisi od njihove namene (da li su prohodni ili ne). Mogućih rešenja ima mnogo ali su svi bazirani na neke od ove tri vrste materijala:

  1. Poliuretanski premazi
  2. Hidroizolacione (sintetičke) membrane
  3. Bitumenske membrane

Kod ovakvih tipova krovova, gornji sloj je predviđen kao habajuća površina za pešački saobraćaj ili vozila. Opterećeni krovovi imaju slične karakteristike sa krovnim sistemima sa balastom ili krovnim baštama (kod neprohodnih krovova). Prednosti su:

  • Bolje iskorišćenje prostora, povećanje koeficijenta isplativosti objekta korišćenjem krova za parking, restoran ili neku drugu namenu;
  • Krovni pokrivač je zaštićen od agresivnih spoljašnjih uticaja i mehaničkih oštećenja;