HIDROIZOLACIJA

Zaštita građevinskih objekata od vlage i vode poznata je pod nazivom hidroizolacija i predstavlja veoma važnu oblast građevinarstva. Najveći broj reklamacija u građevinarstvu je vezan za vodu, koja je prisutna oko nas u tri agregatna stanja. Zbog različitih mogućih problema od strane vode, najbitnije je izvršiti pravilnu „inženjersku dijagnozu“ problema (da li se radi o prokišnjavanju, kondenzaciji, podzemnim vodama itd). Nakon prepoznavanja problema, jednako bitno je i odlučiti se za pravilno tehničko rešenje (pravilnu ugradnju odgovarajućih materijala). Poslednjih dvadesetak godina hemijsko građevinarstvo je doživelo nagli razvoj, posebno u vidu brze ugradnje materijala, među kojima hidroizolacioni materijali zauzimaju značajno mesto.

HIDROIZOLACIONI MATERIJALI

Hidroizolacioni materiali čine posebnu grupu građevinskih materijala za koje važe vrlo strogi zahtevi za kvalitet. To su materijali koji se ne smatraju za konstrukcione, niti nosive, ali su oni odgovorni za upotrebljivost i stanje konstrukcije. Osnovni zadatak hidroizolacionih materijala je da štite konstrukciju, odnosno objekat od uticaja vlage i vode, a da se pri tome ne degradiraju. Ovi faktori pored uticaja na dugotranost konstrukcije utiču i na životno okruženje ljudi.

Opšti fizičkomehanički zahtevi hidroizolacionih materijala:

 • vodonepropustljivost za vodu i da je ne upijaju
 • postojani u dodiru sa vodom i drugim materijalima
 • bez štetnog uticaja na druge materijale sa kojima dolaze u dodir
 • bez štetnog uticaja na ljude i okolinu prilikom ugrađivanja, a i kasnije u eksploataciji objekta
 • zadovoljavajuće plastičnosti pri niskim temperaturama i postojanosti na višim temperaturama
 • dobre otpornosti na nagle temperaturne promene
 • da budu sposobni da prate dilatacije podložnih konstrukcija
 • da budu sposobni da premoste manje prsline u podložnim konstrukcijama
 • otporni na deformacije pod pritiskom
 • jednostavni za primenu
 • dobri izolatori električne struje
 • samogasivi ili bar teže zapaljivi
 • otporni na probijanje i rastinje