HIDROIZOLACIJA MOKRIH ČVOROVA

Hidroizolacija kupatila je jedan od najvažnijih parametara hidroizolacije svih stambenih objekata i moramo da osiguramo da su odabrana tehnička rešenja primenjena na pravilan način i sa pažnjom. Pogrešan odabir i nepravilna primena hidroizolacionih sistema dovodi do pojave preuranjenih oštećenja i curenja vode i pojave vlage, a samo ispravljanje problema postaje jako skupo, dugotrajno i odnosi previše živaca.

Glavna svrha postavke hidroizolacije u mokrim čvorovima je da se zaustavi kretanje vode kroz pod ili prodor vlage kroz zidove i plafon.  Postoji jako veliki broj proizvođača materijala koji nude svoja tehnička rešenja, ono što je zajedničko svima njima jeste da su to polimercementni (praškasti) materijali ili poliuretanski materijali (u vidu premaza). Karakteristično sistemsko rešenje, nevezano od proizvođača i tipa materijala je sledeće:

  1. Podloga na koju se nanosi hidroizolacija mora biti adekvatno pripremljena tj ravna (bez ispupčenja i rupa) i čista;
  2. Prodori oko ventila, slavina i slivnika se moraju obraditi vodonepropusnim malterom;
  3. Nakon pripremanja podloge, nanosi se prvi sloj hidroizolacije (koja može biti jednokomponentna ili dvokomponentna);
  4. Na spojevima zid-pod ugrađuje(utapa) se holker traka koja štiti najkritičnije delove svake hidroizolacije mokrih čvorova;
  5. Posle sušenja prvog sloja (najčešće je to u roku od 24h) nanosi se drugi sloj hidroizolacije.

Treba napomenuti da postoje i hidroizolacioni lepkovi za keramiku, koji se mogu koristiti za hidroizolaciju mokrih čvorova. Metoda rada je da se na pripremljenu podlogu nanosi prvi sloj lepka kao osnovni hidroizolacioni sloj, i nakon 24h sa drugim slojem se lepe keramičke pločice.