POSLOVNO-STAMBENI OBJEKAT „EX ING HOME 65“ U BEOGRADU

Naručilac posla: „Ex Ing B&P“ d.o.o.

Opis i pozicije radova:

 1. izrada hidroizolacije mokrih čvorova sa polimercementnim premazom;
 2. izrada hidroizolacije prilazne rampe sa bitumenskom trakom u jednom sloju;
 3. izrada hidroizolacije terasa na drugom spratu poliuretanskim premazom u dva sloja;
 4. izrada hidroizolacije terasa sa polimercementnim premazom u dva sloja;
 5. izrada bitumenske parne brane sa uloškom od aluminijumske folije na povučenim spratovima (8 i 9 sprat);
 6. izrada slojeva krovnog pokrivača u sledećem sistemu:
 • bitumenska parna brana sa uloškom od aluminijumske folije;
 • XPS termoizolacione ploče u dva sloja (obaveza Naručioca posla);
 • sloj za pad od cementne košuljice (obaveza Naručioca posla);
 • razdvajajući sloj geotekstila;
 • hidroizolaciona, sintetička, PVC membrana.

Korišćeni proizvođači materijala:

 1. „Busscher & Hoffmann“
 2. „Schomburg“
 3. „Sika“