POSLOVNO-STAMBENI OBJEKAT
„BW PLOT 21A“ U BEOGRADU

Naručilac posla: „Strabag“ d.o.o.

Opis i pozicije radova:

 1. Izrada slojeva krovnog pokrivača kule 1 i kule 2 u sledećem sistemu:
 • parna brana PE folija (obaveza Naručioca posla);
 • XPS termoizolacione ploče u dva sloja ( obevaza Naručioca posla );
 • sloj za pad od cementne košuljice ( obaveza Naručioca posla ) ;
 • razdvajajući sloj geotektila;
 • hidroizolaciona, sintetička, PVC membrana.
 •  

    2. Izrada slojeva krovnog pokrivača aneksa 1 i aneksa 2 u sledećem sistemu:

 • parna brana PE folija (obaveza Naručioca posla);
 • XPS termoizolacione ploče u dva sloja ( obevaza Naručioca posla );
 • sloj za pad od cementne košuljice ( obaveza Naručioca posla ) ;
 • razdvajajući sloj geotektila;

    3. Izrada hidroizolacije platoa bitumenskom hidroizolacijom u dva sloja;

    4. Izvođenje hidroizolacione dilatacije na platou između dva objekta;

 

Korišćeni proizvođači materijala:

  1. „Busscher & Hoffmann“
  2. „Schomburg“
  3. „Migua“
  4. „Ejot“