POSLOVNI OBJEKAT „SKYLINE BELGRADE“

Naručilac posla: „EXING B&P”

Objekat: POSLOVNI OBJEKAT „SKYLINE BELGRADE“

Mesto radova: Kneza Miloša br. 90-92

Opis i pozicije radova:

 1. Slojevi krovnog pokrivača izvedeni u sledećem sistemu:
 • Bitumenska parna brana – varenje preko AB ploče;
 • Termoizolacija d = 12 cm – ploče kamene vune (obaveza Naručioca posla);
 • Sloj za pad – laki beton – perlit (Obaveza Naručioca posla);
 • Bitumenska hidroizolacija – varenje u dva sloja preko sloja za pad;
 1. Izrada hidroizolacije u kupatilima:
 • Nanošenje polimercementne hidroizolacije preko cementne košuljice;
 • Obrada svih spojeva pod-zid i zid-zid elastičnom gumiranom trakom;
 • Nanošenje drugog sloja polimercementne hidroizolacije, utapanje trake u prvi sloj;

Korišćeni proizvođači materijala:

 1. „Schomburg“
 2. „Buesscher & Hoffmann“