POGON ZA POPRAVKU AVIO MOTORA „MTU MAINTENANCE SERBIA“

Naručilac posla: „Energogroup“ d.o.o.

Objekat: MTU Maintenance Serbia – pogon za servis održavanje, popravku i remont vazduhoplovnih motora

Mesto radova: Nova Pazova (opština Stara Pazova)

Opis i pozicije radova:

  1. Izrada hidroizolacije ukopanog dela objekta sa bitumenskom hidroizolacijom u dva sloja;
  2. Postavljanje waterstop trake na prekidima betoniranja temeljne ploče, kao i na prekidima betoniranja zidova;
  3. Postavljanje bobičaste folije kao zaštite vertikalne hidroizolacije;
  4. Hidroizolaciona obrada stubova dilatacije sa elastomernom bitumenskom trakom;

Korišćeni proizvođači materijala:

    1. „Busscher & Hoffmann“
    2. „Schomburg“