POGON ZA POPRAVKU AVIO MOTORA „MTU MAINTENANCE SERBIA“

Naručilac posla: „Energogroup“ d.o.o.

Objekat: MTU Maintenance Serbia – pogon za servis održavanje, popravku i remont vazduhoplovnih motora

Mesto radova: Nova Pazova (opština Stara Pazova)

Podzemna hidroizolacija

Opis i pozicije radova:

 1. Izrada hidroizolacije ukopanog dela objekta sa bitumenskom hidroizolacijom u dva sloja;
 2. Postavljanje waterstop trake na prekidima betoniranja temeljne ploče, kao i na prekidima betoniranja zidova;
 3. Postavljanje bobičaste folije kao zaštite vertikalne hidroizolacije;
 4. Hidroizolaciona obrada stubova dilatacije sa elastomernom bitumenskom trakom;

Korišćeni proizvođači materijala:

  1. „Busscher & Hoffmann“
  2. „Schomburg“

Hidroizolacija mokrih čvorova

Opis i pozicije radova:

 1. Na prethodno pripremljenu podlogu nanosi se polimercementna hidroizolacija u dva sloja;
 2. Spojevi pod – zid i zid – zid se ojačavaju ugaonim trakama koje se utapaju u prvi sloj polimercementne hidroizolacije
 3. Obrada slivnika sa reparaturnim malterom na bazi epoksidnih smola.

Korišćeni proizvođači materijala:

 1. „Mapei“
 2. „Sika“