KLINIČKI CENTAR SRBIJE U BEOGRADU

Naručilac posla: “GH Holding” d.o.o.

Opis i pozicije radova:

 1. Sanacija postojeće hidroizolacije na podzemnim delovima objekta i međuspratnim konstrukcijama sa penetracionim premazima i bitumenskim trakama;
 2. Izrada privremene hidroizolacije sa bitumenskim trakama u jednom sloju na pojedinim krovnim površinama prilikom prelaska sa I na II fazu radova rekonstrukcije Kliničkog centra;
 3. Izrada hidroizolacije mokrih čvorova i rezervoara sa polimercementnim premazom u dva sloja;
 4. Izrada hidroizolacije ukopanih delova objekta u sledećem sistemu:
 5. Izrada slojeva krovnog pokrivača u inverznom sistemu:
 • bitumenske hidroizolacione trake u dva sloja;
 • XPS termoizolacione ploče u dva sloja;
 • razdvajajući sloj geotekstila;
 • prirodni šljunak kao zaštita slojeva krovnog pokrivača.
 1. Izrada hidroizolacije ukopanih delova objekta u sledećem sistemu:
 • bitumenska hidroizolacija u dva sloja;
 • zaštita hidroizolacije XPS termoizolacionim pločama;
 • razdvajajući sloj PE folija.

Korišćeni proizvođači materijala:

 1. „Busscher & Hoffmann“
 2. „Schomburg“
 3. „Austrotherm“
 4. „Bekament“