ZGRADA PRAVOSUDNIH ORGANA U KRAGUJEVCU

Naručilac posla: „Strabag“ d.o.o.

Opis i pozicije radova:

  1. izrada hidroizolacije ukopanog dela objekta sa bitumenskim trakama u dva sloja i penetracionim premazima;
  2. izrada hidroizolacije rezervoara sa polimercementnim premazom u dva sloja;
  3. izrada hidroizolacije mokrih čvorova sa polimercementnim premazom u dva sloja;
  4. izrada slojeva krovnog pokrivača u sledećem sistemu:
  • bitumenska parna brana sa uloškom od aluminijumske folije;
  • XPS termoizolacione ploče u dva sloja (obaveza Naručioca posla);
  • sloj za pad od cementne košuljice (obaveza Naručioca posla);
  • hidroizolacija sa bitumenskim trakama u dva sloja.

Korišćeni proizvođači materijala:

  1. „Busscher & Hoffmann“
  2. „Schomburg“