TRŽNI CENTAR „WEST 65 MALL“

Naručilac posla: „PFB“ d.o.o.

Opis i pozicije radova:

    1. Konstruktivno ojačanje armirano-betonske, međuspratne ploče karbonskim trakama

Korišćeni proizvođači materijala:

  1. “Sika”

Lepljenje karbonskih traka u polju između oslonaca (stubova)

Nanošenje epoksidnog lepka na karbonske trake i lepljenje trake na prethodno pripremljenu betonsku podlogu. Traka se utiskuje na podlogu i iscureli lepak se obrađuje oko trake da se izbegnu oštre ivice.

Lepljenje karbonske trake u zoni iznad oslonca (stuba)

Nanošenje epoksidnog lepka na karbonske trake i lepljenje trake na prethodno pripremljenu betonsku podlogu. Traka se utiskuje na podlogu i iscureli lepak se obrađuje oko trake da se izbegnu oštre ivice.