STAMBENO – POSLOVNI OBJEKAT U ULICI KNEZA VIŠESLAVA

Naručilac posla: „Advacon“

Objekat: Stambeno – poslovni

Mesto radova: Beograd (opština Stara Rakovica)

Opis i pozicije radova:

Izrada slojeva krovnog pokrivača u sledećem sistemu:

  • Bitumenska parna brana sa uloškom od aluminijumske folije;
  • XPS termoizolacione ploče u dva sloja (obaveza Naručioca posla);
  • Sloj za pad od cementne košuljice ( Obaveza Naručioca posla);
  • Razdvajajući sloj geotekstila;
  • Hidroizolaciona, sintetička PVC membrana;

Korišćeni proizvođači materijala:

  1. „Busscher & Hoffmann“
  2. „Technonicol“