PROIZVODNO-POSLOVNI OBJEKAT „FEKA AUTOMOTIVE“ U ĆUPRIJI

Naručilac posla: „Structura concept“ d.o.o.

Opis i pozicije radova:

  1. izrada hidroizolacije mokrih čvorova sa polimercementnim premazom u dva sloja;
  2. hidroizolacija PP rezervoara sa polimercementnim premazom u dva sloja;

Korišćeni proizvođači materijala:

  1. „Schomburg“

 

Brušenje, „krpljenje“ rupa od juvidur cevi, štemanje nevezanih delova betona kao priprema betonskih zidova i poda za slojeve polimercementne hidroizolacije

 

Brušenje „krpljenje“ rupa od juvidur cevi štemanje nevezanih delova betona kao priprema betonskih zidova i poda za slojeve polimercementne hidroizolacije

 

Postavljanje gumiziranih ugaonih traka na spojevima pod-zid i zid-zid, u PP rezervoaru

 

Hidroizolacija PP rezervoara sa unutrašnje strane polimercementnim premazom