PROIZVODNO-POSLOVNI OBJEKAT „FEKA AUTOMOTIVE“ U ĆUPRIJI 2020-03-16T03:34:06+01:00

PROIZVODNO-POSLOVNI OBJEKAT „FEKA AUTOMOTIVE“ U ĆUPRIJI

Naručilac posla: „Structura concept“ d.o.o.

Opis i pozicije radova:

  1. izrada hidroizolacije mokrih čvorova sa polimercementnim premazom u dva sloja;
  2. izrada hidroizolacije mokrih čvorova sa polimercementnim premazom u dva sloja.

Korišćeni proizvođači materijala:

  1. „Schomburg“

 

 

Call Now Button