POSLOVNI KOMPLEKS „SIRIUS OFFICES“ PHASE 2

Naručilac posla: „Strabag“ d.o.o.

Opis i pozicije radova:

Izvođenje slojeva krovnog pokrivača u sledećem sistemu:

   1. bitumenske hidroizolacione trake u dva sloja;
   2. XPS termoizolacione ploče u dva sloja;
   3. razdvajajući sloj geotekstila;
   4. prirodni šljunak kao zaštita slojeva krovnog pokrivača.

Korišćeni proizvođači materijala:

 1. “Busscher & Hoffmann”
 2. „Austrotherm“

Izvođenje krovne dilatacije između starog i novog objekta

Ugradnja krovne dilatacije, zavarivanjem preko prvog sloja bitumenske hidroizolacije.