MALOPRODAJNI OBJEKAT LIDL U BEOGRADU

Naručilac posla: „Strabag“ d.o.o.

Objekat: MALOPRODAJNI OBJEKAT LIDL U BEOGRADU

Mesto radova: Bulevar Despota Stefana

Opis i pozicije radova:

Izrada slojeva krovnog pokrivača u sledećem sistemu:

  • Postavljanje i montaža visokoprofilisanog trapezastog lima TR 154/280/0,88
  • Postavljanje polietilenske parne brane, sa preklopima od 30 cm.
  • Postavljanje ploča kamene vune u dva sloja:
  • Donji sloj – SMARTroof Base 2 (d = 130 mm)
  • Gornji sloj – SMARTroof Top (d = 120 mm)
  • Postavljanje hidroizolacione, PVC membrane preko prethodno postavljene kamene vune.

Korišćeni proizvođači materijala:

  1. „Sika“
  2. „Ejot“
  3. „Knauf“
  4. „INM“